Publications

   Edited by: Jan Roskovec and Vít Hušek

   Published by: Brill, Leiden, 2021

   Written by: Angelo Scarano

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2020

   Written by: Martin Prudký a kolektiv 

   Published by: Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2020

   Written by: Jan Roskovec

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2020

   Edited by: Wolf B. Oerter, Zuzana Vítková

   Published by: Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2020

   Written by: Petr Sláma

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2020

   Written by: Barbora Kocánová, Zuzana Silagiová

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2019

   Written by: Stanislav Pacner

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2019

   Written by: Gabriela Ivana Vlková

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2019

   Written by: Ondřej Koupil

   Published by: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha, 2019

   Written by: Petr Chalupa et al.

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2019

   Written by: Veronika Černušková

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2019

   Written by: Pavel Dudzik

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2019

   Written by: Magdalena Marunová

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2019

   Edited by: Jana Mynářová, Marwan Kilani, Sergio Alivernini

   Published by: Univerzita Karlova, Praha, 2019

   Edited by: Elena Devecchi, Jana Mynářová, Gertrid G. W. Müller

   Published by: PeWe-Verlag, Gladbeck, 2019

   Edited by: Jaroslav Brož

   Published by: Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2019

   Written by: Ladislav Tichý

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2019

   Written by: Dominik Opatrný

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2019

  Edited by: Jan Dušek, Jana Mynářová

  Published by: Brill, Leiden, 2019

   Edited by: Viktor Ber

   Published by: LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, Zürich, 2019

   Written by: Markéta Bendová

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2018

   Written by: Filip Horáček

   Published by: Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018

   Written by: Petr Chalupa

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2018

   Written by: Petr Chalupa

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2018

   Written by: Jan Rückl

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2018

   Written by: Martin Prudký

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2018

   Written by: Jana Plátová

   Published by: Mlýn, Jihlava, 2018

   Written by: Dominik Opatrný

   Published by: Mlýn, Jihlava, 2018

   Written by: Josef Bartoň, Robert Dittmann

   Published by: Scriptorium, Praha, 2018

   Written by: Mireia Ryšková

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2018

   Written by: Filip Čapek

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2018

  Written by: Radka Fialová

  Published by: Vyšehrad, Praha, 2018

   Written by: Wolf B. Oerter, Zuzana Vítková

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2018

   Written by: Gabriela I. Vlková, Jana Plátová

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2018

   Written by: Lenka Karfíková

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2018

   Written by: Jiří Mrázek

   Published by: Mlýn, Jihlava, 2018

   Written by: Miroslav Šedina

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2018

   Edited by: Jan Dušek

   Published by: Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2018

   Written by: Iva Adámková

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2018

   Written by: Miroslav Šedina

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2018

   Written by: Petr Mareček

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2018

   Written by: Petr Sláma

   Published by: LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, Zürich, 2017

   Written by: Jan A. Dus

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2017

   Written by: Jiří Mrázek

   Published by: Mlýn, Jihlava, 2017

   Written by: Vít Hušek

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2017

   Written by: Adam Mackerle

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2017

   Written by: Zuzana Vítková

   Published by: Herrmann & synové, Praha, 2017

   Written by: Petr Chalupa

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2017

   Edited by: Wolf B. Oerter, Zuzana Vítková

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2016

   Written by: Filip Čapek

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2016

   Edited by: Veronika Černušková, Judith L. Kovacs, Jana Plátová

   Published by: Brill, Leiden, 2016

   Written by: Lenka Karfíková

          Published by: Triáda, Praha, 2016

   Written by: Martin Prudký a kolektiv 

   Published by: Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2016

   Written by: Pavel Dudzik

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2016

   Written by: Ladislav Tichý

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2016

   Written by: Jan Rückl

   Published by: Academic Press Fribourg, Fribourg, 2016

   Written by: Miroslav Šedina

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2016

   Written by: Viktor Ber

   Published by: Návrat domů, Praha, 2016

   Written by: Petr Pokorný

   Published by: Academia, Praha, 2016

   Edited by: Jan Dušek, Jan Roskovec

   Published by: Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2016

   Written by: Veronika Černušková, Petr Chalupa

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2016

   Written by: Lenka Karfíková

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2016

   Written by: Petr Pokorný

   Published by: Mohr Siebeck, Tübingen, 2016

   Written by: Petr Pokorný

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2016

   Edited by: Elena Devecchi, Gertrid G. W. Müller, Jana Mynářová

   Published by: PeWe-Verlag, Gladbeck, 2015

   Written by: Lenka Karfíková

   Published by: Academic Press Fribourg, Fribourg, 2015

   Written by: Ivan Hrůša

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2015

   Written by: Jaroslav Brož

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2015

   Edited by: Jana Mynářová, Pavel Onderka, Peter Pavúk

   Published by: Charles University in Prague, 2015

          Written by: Mirea Ryšková

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2015

   Written by: David Vopřada

   Published by: Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2015

   Written by: Ivan Hrůša

   Published by: Ugarit-Verlag - Buch- und Medienhandel GmbH, Münster, 2015

   Edited by: Manfred Oeming, Petr Sláma

   Published by: LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, Zürich, 2015

   Written by: Petr Kitzler

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2015

   Written by: Magdalena Bláhová, Markéta Bendová

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2015

   Written by: Jana Plátová

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2014

   Written by: Ota Halama

   Published by: Kalich, Praha, 2014

   Written by: Mireia Ryšková

   Published by: Karolinum, Praha, 2014

   Written by: Petr Sláma

   Published by: Vyšehrad, Praha, 2013 

   Written by: Jiří Mrázek

   Published by: Mlýn, Jihlava, 2013

   Written by: Martin Prudký, Jan Heller

   Published by: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013

   Written by: Josef Bartoň

   Published by: Česká biblická společnost, Praha, 2013

   Written by: Magdalena Bláhová

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2013

   Written by: Lenka Karfíková

   Published by: Oikoymenh, Praha, 2013