Publications

 • Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty

          First edition: in 2014

          Published by: OIKOYMENH, Praha

 • Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické

          First edition: in 2014

          Published by: OIKOYMENH, Praha

 • Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty

          First edition: in 2013

          Published by: OIKOYMENH, Praha

 • Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty

          First edition: in 2013

          Published by: OIKOYMENH, Praha

 • Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes         

   First edition: in 2012         

   Published by: Brill Academic Publishers, Leiden

 • Písemnictví starého Předního východu

          First edition: in 2011

          Published by: OIKOYMENH, Praha

 • Evangelium podle Matouše

   First edition: in 2011

   Published by: Česká biblická společnost, Praha

 • Hermeneutics as a Theory of Understanding

   First edition: in 2011

   Published by:  Wm. B. Eerdmans Publishing Company

 • Umučení Polykarpa a pašijní příběh

   First edition: in 2011

   Published by: Mlýn, Jihlava

 • Milost v patristice

   First edition: in 2011

   Published by: Mlýn, Jihlava

 • Rukopisy z Nag Hammádí 3

   First edition: in 2010

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • A Commentary on the Gospel of Thomas: From Interpretations to the Interpreted

   First edition: in 2009  

   Published by: Bloomsburry Publishing, New York

 • Jesus Research

   First edition: in 2009

   Published by: Wm. B. Eerdmans Publishing Company

 •  Rukopisy z Nag Hammádí 2

   First edition: in 2009

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

   First edition: in 2009

   Published by: Mlýn, Jihlava

 •  Zjevení Janovo

   First edition: in 2009

   Published by: Česká biblická společnost, Praha

 •  Moderní český novozákonní překlad

   First edition: in 2009

   Published by: Česká biblická společnost, Praha

 • Rukopisy z Nag Hammádí 1

          First edition: in 2008

          Published by: Vyšehrad, Praha

 • První list Tesalonickým

          First edition: in 2007

          Published by: Česká biblická společnost, Praha

 • Lukášovská podobenství

          First edition: in 2007

          Published by: Mlýn, Jihlava

 • Rukopisy od Mrtvého moře

           First edition: in 2007

           Published by: OIKOYMENH, Praha

 • Les Manuscrits Arameens Du Wadi Daliyeh Et La Samarie Vers 450-332 AV.J.-C. (Culture and History of the Ancient Near East)

   First edition: in 2007

   Published by: Brill Academic Publishers, Leiden

 • Einleitung in das Neue Testament

   First edition: in 2007

   Published by: Mohr Siebeck, Tübingen

 • Novozákonní apokryfy III. : Proroctví a apokalypsy

   First edition: in 2007

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Obtížné oddíly knih Mojžíšových

   First edition: in 2006

   Published by: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří

 • Hermeneutika jako teorie porozumění

   First edition: in 2006

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Ježíš Nazaretský

   First edition: in 2005

   Published by: OIKOYMENH, Praha

 • List Efezským

   First edition: in 2005

   Published by: Česká biblická společnost, Praha

 •  Novozákonní apokryfy II. : Příběhy apoštolů

   First edition: in 2003

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

   First edition: in 2003

   Published by: Mlýn, Jihlava

 • Výkladový slovník biblických jmen

   First edition: in 2003

   Published by: Advent-Orion a Vyšehrad, Praha

 • Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis

   First edition: in 2002

   Published by: Mohr-Siebeck, Tübingen

 • Teologické a exegetické studie

   First edition: in 2002

   Published by: Česká biblická společnost, Praha

 • Při brodu Jabok

   First edition: in 2001  

 • Poutní písně. Výklad žalmů 120 – 134

   First edition: in 2001

   Written by: Jan Heller, Jiří Beneš  

 • The Old Testament as Inspiration in Culture

   First edition: in 2001

   Published by: Mlýn, Třebenice

 • Novozákonní apokryfy I. : Neznámá evangelia

   First edition: in 2001

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Matoušovské studie

   First edition: in 2000

   Published by: Mlýn, Jihlava

 • Knihy tajemství a moudrosti III : Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

   First edition: in 1999

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Knihy tajemství a moudrosti II : Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

   First edition: in 1998

   Published by: Vyšehrad, Praha

 • Knihy tajemství a moudrosti I : Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

   First edition: in 1998

   Published by: Vyšehrad, Praha