Publikace

 • Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty

          Rok 1. vydání: 2014

          Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 • Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické

          Rok 1. vydání: 2014

          Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 • Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty

          Rok 1. vydání: 2013

          Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 • Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty

          Rok 1. vydání: 2013

          Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 • Aramaic and Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV Epiphanes         

   Rok 1. vydání: 2012         

   Vydavatel: Brill Academic Publishers, Leiden

 • Písemnictví starého Předního východu

          Rok 1. vydání: 2011

          Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 •  Evangelium podle Matouše

   Rok 1. vydání: 2011

   Vydavatel: Česká biblická společnost, Praha

 • Hermeneutics as a Theory of Understanding

   Rok 1. vydání: 2011

   Vydavatel:  Wm. B. Eerdmans Publishing Company

 • Umučení Polykarpa a pašijní příběh

   Rok 1. vydání: 2011

   Vydavatel: Mlýn, Jihlava

 •  Milost v patristice

   Rok 1. vydání: 2011

   Vydavatel: Mlýn, Jihlava

 • Rukopisy z Nag Hammádí 3

   Rok 1. vydání: 2010

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • A Commentary on the Gospel of Thomas: From Interpretations to the Interpreted

   Rok 1. vydání: 2009

   Vydavatel: Bloomsburry Publishing, New York

 •  Jesus Research

   Rok 1. vydání: 2009

   Vydavatel:  Wm. B. Eerdmans Publishing Company

 •  Rukopisy z Nag Hammádí 2

   Rok 1. vydání: 2009

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 •  Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

   Rok 1. vydání: 2009

   Vydavatel: Mlýn, Jihlava

 •  Zjevení Janovo

   Rok 1. vydání: 2009

   Vydavatel: Česká biblická společnost, Praha

 •  Moderní český novozákonní překlad

   Rok 1. vydání: 2009

   Vydavatel: Česká biblická společnost, Praha

 • Rukopisy z Nag Hammádí 1

          Rok 1. vydání: 2008

          Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • První list Tesalonickým

          Rok 1. vydání: 2007

          Vydavatel: Česká biblická společnost, Praha

 • Lukášovská podobenství

          Rok 1. vydání: 2007

          Vydavatel: Mlýn, Jihlava

 • Rukopisy od Mrtvého moře

           Rok 1. vydání: 2007

           Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 • Les Manuscrits Arameens Du Wadi Daliyeh Et La Samarie Vers 450-332 AV.J.-C. (Culture and History of the Ancient Near East)

   Rok 1. vydání: 2007

   Vydavatel: Brill Academic Publishers, Leiden

 • Einleitung in das Neue Testament

   Rok 1. vydání: 2007

   Vydavatel: Mohr Siebeck, Tübingen

 • Novozákonní apokryfy III. : Proroctví a apokalypsy

   Rok 1. vydání: 2007

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • Obtížné oddíly knih Mojžíšových

   Rok 1. vydání: 2006

   Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří

 • Hermeneutika jako teorie porozumění

   Rok 1. vydání: 2006

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • Ježíš Nazaretský

   Rok 1. vydání: 2005

   Vydavatel: OIKOYMENH, Praha

 • List Efezským

   Rok 1. vydání: 2005

   Vydavatel: Česká biblická společnost, Praha

 •  Novozákonní apokryfy II. : Příběhy apoštolů

   Rok 1. vydání: 2003

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

   Rok 1. vydání: 2003

   Vydavatel: Mlýn, Jihlava

 • Výkladový slovník biblických jmen

   Rok 1. vydání: 2003

   Vydavatel: Advent-Orion a Vyšehrad, Praha

 • Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis

   Rok 1. vydání: 2002

   Vydavatel: Mohr-Siebeck, Tübingen

 • Teologické a exegetické studie

   Rok 1. vydání: 2002

   Vydavatel: Česká biblická společnost, Praha

 • Při brodu Jabok

   Rok 1. vydání: 2001  

 • Poutní písně. Výklad žalmů 120 – 134

   Rok 1. vydání: 2001

   Autoři: Jan Heller, Jiří Beneš  

 • The Old Testament as Inspiration in Culture

   Rok 1. vydání: 2001

   Vydavatel: Mlýn, Třebenice

 • Novozákonní apokryfy I. : Neznámá evangelia

   Rok 1. vydání: 2001

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • Matoušovské studie

   Rok 1. vydání: 2000

   Vydavatel: Mlýn, Jihlava

 • Knihy tajemství a moudrosti III : Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

   Rok 1. vydání: 1999

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • Knihy tajemství a moudrosti II : Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

   Rok 1. vydání: 1998

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha

 • Knihy tajemství a moudrosti I : Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

   Rok 1. vydání: 1998

   Vydavatel: Vyšehrad, Praha