Dokončené projekty

Centrum či periferie? - Dějiny a kultura Syropalestiny (3000-300 př. n. l.)

  • grant GAČR 404/09/0162
  • 2009 - 2013
  • spoluřešitel: Dr. Jan Dušek

Kritická analýza nových epigrafických nálezů k dějinám Samaří od 4. stol. př. Kr. do 1. stol. po Kr.

  • grant GAČR 401/07/P454
  • 2007 - 2009
  • hlavní řešitel:  Dr. Jan Dušek