Zúčastněné instituce

Příjemce

 

Univerzita Karlova 

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, P.O.Box 529

115 55  Praha 1

Řešitel projektu

doc. Jan Dušek, Ph.D.

 

 

Spolupracující fakulty Univerzity Karlovy  

 

Filozofická fakulta

Český egyptologický ústav

Palachovo nám. 2

116 38  Praha 1

Odpovědná pracovnice

doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.

 

 

Katolická teologická fakulta

Thákurova 3

160 00  Praha 6

Odpovědný pracovník

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L

 

Spolupříjemce

 

Filosofický ústav Akademie věd ČR

Kabinet pro klasická studia

Na Florenci 3

110 00  Praha 1

Spoluřešitel

PhDr. Jiří Beneš

 

 

Spolupříjemce

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22

771 11  Olomouc

Spoluřešitel

doc. Vít Hušek, Th.D.