O nás

Centrum biblických studií (CBS) vzniklo 1. ledna 1999 v Praze jako odborné pracoviště pro zkoumání historických, filologických, filosofických a teologických otázek souvisejících s Biblí a jejím působením zejména v evropské kultuře. Úkolem CBS je podporovat a koordinovat práci biblistů v České republice, ať již působí na univerzitních fakultách nebo v ústavech Akademie věd ČR či dalších institucích.

Zakládajícími institucemi jsou pražský Ústav pro klasická studia – nyní Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR – a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

Sídlem CBS je budova Evangelické teologické fakulty UK (4. patro):

Černá 9  
115 55  Praha 1

+420 221 988 411

 

CBS má zájem o kontakty a spolupráci s podobnými ústavy kdekoli po světě bez ohledu na konfese, pokud pěstují biblistiku na odborně kritické, akademické úrovni.