Konference / Přednášky

Přednáška "New Aramaic Papyri in the Berlin Museum: Rethinking Persian Period Judean History and Religion"

Přednášku prosloví dne 3. prosince 2019 na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy  Dr. James D. Moore z Humboldtovy univerzity v Berlíně.

POZVÁNKA

.....................................................................................................................................................