Dokumenty

  • Rozhovor s hlavním řešitelem projektu centra excelence                                                           "Historie a interpretace Bible" doc. Janem Duškem, Ph.D.