Aktuální projekty

Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí - kodexy I a XII

  • grant GAČR 20-19395S
  • 2020 - 2022
  • hlavní řešitel:  Zuzana Vítková, Th.D.

Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šíření

  • grant GAČR 20-26324S
  • 2020 - 2022
  • hlavní řešitel:  doc. Jan Dušek, Ph.D.

Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního Kenaanu, Pelišteje, Izraele a Judska v době železné I-IIC i za nimi

  • grant GAČR 19-06582S
  • 2019 - 2021
  • hlavní řešitel:  doc. Filip Čapek, Ph.D.

Encyklopedický biblický slovník

Český ekumenický komentář k Novému zákonu