Konference/Přednášky

Mezinárodní sympozium "Coptica Gnostica Mandaica III"

5. - 6. října 2017, Praha

Koptologické sympozium konané v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".    

PROGRAM

......................................................................................................................................................

Mezinárodní konference "Marius Victorinus"

14. - 15. září 2017, Praha

Konference je organizována Filozofickým ústavem AVČR a Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UPOL, v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".    

PROGRAM

......................................................................................................................................................

Přednáška "History & Generalism: Perpetrating Humanities inside of Assyriology"

16. června 2017, Praha

Český egyptologický ústav FF UK pořádal přednášku Dr. Setha Richardsona (University of Chicago).

POZVÁNKA

......................................................................................................................................................

Mezinárodní konference "The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and Their Reception in the Early Christian Tradition"

15. - 16. června 2017, Olomouc

Konference se konala na Univerzitě Palackého v Olomouci, v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".    

PROGRAM

......................................................................................................................................................

Mezinárodní konference "Interactions in Interpretation"

4. - 5. května 2017, Praha

Konference se konala v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".    

PROGRAM

FOTOGALERIE

......................................................................................................................................................

Přednáška "Lobster for Dinner, Ransom Money Assured- archaeological work in Iraq during the 1930s."

4. května 2017, Olomouc

Přednáška Dr. Clemense Reichela z University of Toronto - Royal Ontario Museum se uskutečnila za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".    

POZVÁNKA

......................................................................................................................................................

Přednáška "Working For the State, Minding You Own Business: On Dynamics and Complexity in Eshnunna's State Administration (2070–1850 BC)"

3. května 2017, Praha

Přednáška Dr. Clemense Reichela z University of Toronto - Royal Ontario Museum byla realizována za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".

POZVÁNKA

......................................................................................................................................................

Mezinárodní sympozium "Nomos and Violence in Bible and Theology"

24. - 25. dubna 2017, Praha

Sympozium se konalo v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".    

PROGRAM

......................................................................................................................................................

XXV. Colloquium Biblicum 

19. - 22. dubna 2017, Praha

Tradiční mezinárodní sympozium Colloquium Biblicum pořádané Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".  

PROGRAM 

......................................................................................................................................................