Konference/Přednášky

XXVI. Colloquium Biblicum 

4. - 7. dubna 2018, Praha

Tradiční mezinárodní sympozium Colloquium Biblicum pořádané Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".  

PROGRAM 

......................................................................................................................................................