Konference/Přednášky

Přednáška "Paul: his development from a fanatic to a reconciliator"

27. listopadu 2018, Praha

Přednášku prosloví na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Prof. Gerd Theißen z Universität Heidel­berg, v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".

 POZVÁNKA

......................................................................................................................................................

Přednáška "How did Saul become Paul (in Acts 13)"

7. listopadu 2018, Praha

Přednášku prosloví na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Dr. Vadim Wittkowsky z Humboldtovy Univerzity v Berlíně, v rámci projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".

 POZVÁNKA

......................................................................................................................................................

XXVI. Colloquium Biblicum 

4. - 7. dubna 2018, Praha

Tradiční mezinárodní sympozium Colloquium Biblicum pořádané Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".  

PROGRAM 

......................................................................................................................................................