Vědecká rada

PhDr. Jiří Beneš (Akademie věd ČR)

Prof. Dr. Hans-Gebhard Bethge (Humboldtova univerzita v Berlíně)

Kardinál Dominik Duka OP (Arcibiskupství pražské)

PhDr. Alena Frolíková, CSc.

Doc. Petr Chalupa, Th.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc. (Akademie věd ČR)

Prof. ThDr. Imre Peres (Reformovaná univerzita, Debrecen)

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (Univerzita Karlova)

Prof. ThDr. Zdeněk Sázava (Univerzita Karlova)

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. (Univerzita Karlova)

Prof. Dr. Günter Stemberger (Univerzita ve Vídni – Institut judaistiky)

PhDr. Ladislav Žilka