Vědecká rada

PhDr. Jiří Beneš (Akademie věd ČR)

Prof. Dr. Hans-Gebhard Bethge (Humboldtova univerzita v Berlíně)

Kardinál Dominik Duka OP (Arcibiskupství pražské)

PhDr. Alena Frolíková, CSc.

Doc. Petr Chalupa, Th.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc. (Akademie věd ČR)

Prof. ThDr. Imre Peres (Reformovaná univerzita, Debrecen)

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (Univerzita Karlova)

Prof. Dr. Günter Stemberger (Univerzita ve Vídni – Institut judaistiky)

PhDr. Ladislav Žilka