Dedikační formule

Následující formulací je třeba opatřovat publikační výstupy projektu (podle jazyka, v němž je příslušný text vydáván):

Česky

Tato kniha / studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR P401/12/G168 „Historie a interpretace Bible“.

Anglicky

This book / study is a result of the research funded by the Czech Science Foundation as the project GA ČR P401/12/G168 “History and Interpretation of the Bible”.

Německy

Dieses Buch / Diese Studie entstand im Rahmen des Forschungsvorhabens „Geschichte und Interpretation der Bibel“ (GA ČR P401/12/G168), gefördert von der Forschungsagentur der Tschechischen Republik (Czech Science Foundation).

Francouzsky

Ouvrage / article publié avec le soutien de la Fondation pour la Science de la République tchèque (Czech Science Foundation), projet GA ČR P401/12/G168 « Histoire et interprétation de la Bible ».